Samen ben je niet alleen!

In 2016 bestaat de Alliander Foundation 10 jaar. Reden voor een feestelijke gebeurtenis! Na wat filosoferen heeft het Bestuur besloten dat we een actie gaan doen rond het thema 'samen'.

Vraag je budget aan

De Foundation heeft zich altijd low profile opgesteld. Dienstbaar aan de medewerkers van eerst Nuon en later Alliander en dienstbaar aan de samenleving. Met eenvoudige hulp en een breed werkingsgebied. Aansluitend bij de drijfveren van collega's in hun passie om iets te betekenen voor de maatschappij, voor een ander, voor een zwakkere groep. Dat is een grote kracht, en van daaruit willen we ook blijven werken. Daarom is het feestje voor het tienjarig bestaan ook voor anderen, voor mensen of misschien wel dieren die het nodig hebben.

Jubileumactie

Heel 2016 kun jij als medewerker een budget aanvragen om samen met één of meerdere personen die bijvoorbeeld eenzaam zijn of om een andere reden wel wat extra aandacht kunnen gebruiken iets bijzonders te gaan doen. Het budget bedraagt € 25,- per persoon. Een motivatie waarom juist déze activiteit is gekozen en waarom juist déze persoon of personen de extra aandacht nodig hebben, hoort erbij.

Aanvragen van het budget 'TIEN JAAR FOUNDATION' kan tot en met 31 december 2016. Uitvoering van de activiteit mag tot en met 30 april 2017.

Vraag je budget aan