Aanvragen gaat heel simpel

Vul het formulier in en verzend het. Het bestuur van de Alliander Foundation bepaalt of je aanvraag wordt goedgekeurd.

Doe mee, er zijn mooie prijzen te winnen!

Twee eerste prijzen:

5 dagen verlof om vrijwilligerswerk te doen en een digitale camera t.w.v. € 250,- naar keuze.

Twee tweede prijzen:

2 dagen verlof om vrijwilligerswerk te doen en een digitale camera t.w.v. € 100,- naar keuze.

Twee derde prijzen:

Een workshop natuurfotografie naar keuze bij Natuurmonumenten.

Eén vierde prijs:

Een cadeaubon bij bol.com t.w.v. € 50,-.

De mensen die de foto of de film van de winnaars hebben gemaakt, belonen we allemaal met een cadeaubon bij bol.com t.w.v. € 75,-.

Voorwaarden voor deelname:

  1. Foto’s moeten digitaal ingestuurd worden (toegestane bestandsformaten jpeg, jpg, png of gif) en mogen niet groter zijn dan 5MB. Filmpjes mogen maximaal 3 minuten duren. Bij je inzending mag je een toelichting schrijven van maximaal 100 woorden.
  2. Iedereen die werkzaam is bij Alliander N.V., Liander N.V., Liandon B.V. en Endinet Groep B.V. mag meedoen met deze wedstrijd.
  3. De verlofdagen die je kunt winnen zijn geen vakantiedagen maar werkdagen. Je gaat (na vooraf overleg te hebben gevoerd met de Foundation) vrijwilligerswerk doen bij een zelfgekozen organisatie.
  4. De verlofdagen worden gepland in overleg met en na toestemming van je eigen manager zodat je werk er niet onder lijdt.
  5. De verlofdagen worden opgenomen binnen één jaar na toekenning van de prijs.
  6. De prijs is niet overdraagbaar aan derden en niet inwisselbaar voor geld.
  7. Door het insturen van de foto’s en filmpjes geef je uitdrukkelijk toestemming aan de Alliander Foundation om deze voor interne publicaties te gebruiken.
  8. Het inzenden van de foto’s en/of het plaatsen van de filmpjes op www.allianderfoundation.nl geschiedt voor eigen risico. De Alliander Foundation, Alliander en/of haar groepsvennootschappen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of veroorzaakt door de ingezonden foto’s en/of filmpjes.
  9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Alliander Foundation.
  10. Over de uitslag van de wedstrijd is geen correspondentie mogelijk.